วิธีการแก้ไขกรณีพบข้อความ “Not Support Browser” เมื่อใช้งานระบบ GFMIS Web online
 

                               หากใช้งานระบบ GFMIS Web online และพบข้อความ “Not Support Browser” สามารถตั้งค่าเพื่อแก้ไขด้วยตนเอง ตามขั้นตอนดังนี้ 1. ไปที่ Internet Explore เลือก Tools และเลือก Compatibility View Settings

2. ที่ช่อง Add this website ให้พิมพ์ gfmis.go.th  กด Add  และ กดปิดหน้าต่าง Compatibility View Settings  

3. เข้าใช้งานได้ปกติ