ขอเชิญชวนร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) โครงการ New GFMIS Thai ชิงเงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท
 

              ขอเชิญชวนร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) โครงการ New GFMIS Thai ชิงเงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท เริ่มรับสมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ประกาศผลการตัดสินวันที่ 13 สิงหาคม 2562

Description: http://gfmisreport.gfmis.go.th/public/images/icon1.gif ใบประกาศเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมและเกณฑ์การตัดสินรางวัล
Description: http://gfmisreport.gfmis.go.th/public/images/icon1.gif รายละเอียดโครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)
Description: http://gfmisreport.gfmis.go.th/public/images/icon1.gif ใบสมัครโครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)