รหัสกิจกรรมหลักเพิ่มเติมกลางปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และรหัสงบประมาณเพิ่มเติมกลางปีงบประมาณ พ.ศ.2560  (01 มี.ค. 2560)
 

ส่วนราชการสามารถเรียกดูรหัสกิจกรรมหลักเพิ่มเติมกลางปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และรหัสงบประมาณเพิ่มเติมกลางปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ตามแนบ

Description: http://gfmisreport.gfmis.go.th/public/images/icon1.gif รหัสกิจกรรมหลักเพิ่มเติมกลางปีงบประมาณ พ.ศ2560
Description: http://gfmisreport.gfmis.go.th/public/images/icon1.gif รหัสงบประมาณเพิ่มเติมกลางปีงบประมาณ พ.ศ.2560
Description: http://gfmisreport.gfmis.go.th/public/images/icon1.gif รหัสงบประมาณงบกลางในการกำกับดูแลของสำนักงบประมาณเพิ่มเติมสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
Description: http://gfmisreport.gfmis.go.th/public/images/icon1.gif รหัสงบประมาณเพิ่มเติมกลางปีงบประมาณ พ.ศ.2560