ระบบ GFMIS จะปิดทำการ เพื่อปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพ ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2558 เวลา 18.00 น. และเปิดทำการอีกครั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2558 เวลา 00.01 น.  (6 สิงหาคม 2558)
 

      ระบบ GFMIS จะปิดทำการ เพื่อปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพ ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2558 เวลา 18.00 น. และเปิดทำการอีกครั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2558 เวลา 00.01 น. 
ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง จะดำเนินการปรับปรุงข้อมูลเทคนิคระบบ GFMIS จึงมีผลให้ส่วนราชการไม่สามารถปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ได้ทุกช่องทางชั่วคราว ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2558 เวลา 18.00 น. และจะสามารถปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ได้อีกครั้งในวันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2558 เวลา 00.01 น.