ระบบ GFMIS จะปิดทำการ เพื่อปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพ ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2558 เวลา 18.00 น. และเปิดทำการอีกครั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2558 เวลา 05.00 น.
(23 กรกฎาคม 2558)
 

      ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง จะดำเนินการปรับปรุงข้อมูลเทคนิคระบบ GFMIS จึงมีผลให้ส่วนราชการไม่สามารถปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ได้ทุกช่องทางชั่วคราว ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2558 เวลา 18.00 น. และจะสามารถปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ได้อีกครั้งในวันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2558 เวลา 05.00 น.