ระบบ GFMIS จะปิดทำการ เพื่อปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพ ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2558 เวลา 18.00 น. และเปิดทำการอีกครั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2558 เวลา 06.00 น. (21 พฤษภาคม 2558)
 

       ระบบ GFMIS จะปิดทำการ เพื่อปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพ ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2558 เวลา 18.00 น. และเปิดทำการอีกครั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2558 เวลา 06.00 น.