ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการ โครงการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 

                              กรมบัญชีกลางขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการ โครงการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 โดยมีรายละเอียดตามแนบ

Description: http://gfmisreport.gfmis.go.th/public/images/icon1.gif กำหนดการโครงการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ปรับปรุงใหม่)