ระบบ GFMIS จะปิดทำการ เพื่อปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพ ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2558 เวลา 18.00 น. และเปิดทำการอีกครั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2558 เวลา 04.00 น. (13 ตุลาคม 2558)
 

  ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง จะดำเนินการปรับปรุงข้อมูลเทคนิคระบบ GFMIS จึงมีผลให้ ส่วนราชการไม่สามารถปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ได้ทุกช่องทางชั่วคราว ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2558 เวลา 18.00 น. และระบบจะสามารถปฏิบัติงานนะระบบ GFMIS ได้อีกครั้งในวันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม เวลา 04.00 น.