กรมบัญชีกลางขอเลื่อนการฝึกอบรมในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 (7 ก.พ. 2557)
 

                   กรมบัญชีกลางขอเลื่อนการฝึกอบรมในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 ดังต่อไปนี้ โดยจะแจ้งกำหนดการใหม่ให้ทราบอีกครั้ง
1. โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพของสำนักงานคลังจังหวัดและกรมบัญชีกลางในฐานะ หน่วยงานกลาง วันที่ 10 – 12 กุมภาพันธ์ 2557
2. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Web Online (New User) สำหรับกระทรวงยุติธรรมและ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ วันที่ 17 – 24 กุมภาพันธ์ 2557
3. โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS สำหรับผู้บริหาร (ระดับ ผอ.กองคลังขึ้นไป)วันที่19 – 20 กุมภาพันธ์ 2557