กรมบัญชีกลางขอเลื่อนการฝึกอบรมในเดือนมกราคม 2557 (08 ม.ค. 2557)
 

                   กรมบัญชีกลางขอเลื่อนการฝึกอบรมในเดือนมกราคม 2557 จากกำหนดการเดิม เป็นกำหนดการใหม่ ดังนี้
1.โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Web Online (New User) สำหรับกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ เลื่อนการอบรมจากวันที่ 13 – 20 มกราคม 2557 เป็นวันที่ 17 – 24 กุมภาพันธ์ 2557
2.โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS สำหรับผู้บริหาร (ระดับ ผอ.กองคลังขึ้นไป) เลื่อนการอบรมจากวันที่ 27 – 28 มกราคม 2557 เป็นวันที่ 19 – 20 กุมภาพันธ์ 2557
3.โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพของสำนักงานคลังจังหวัดและกรมบัญชีกลางในฐานะหน่วยงานกลาง เลื่อนการอบรมจากวันที่ 29 – 31 มกราคม 2557 เป็นวันที่ 10 – 12 กุมภาพันธ์ 2557