กรมบัญชีกลางขอเลื่อนโครงการเสริมศักยภาพของสำนักงานคลังเขต คลังจังหวัด และกรมบัญชีกลางในฐานะหน่วยงานกลาง วันที่ 11-13 ธ.ค. 2556 (3 ธ.ค. 2556)
 

                   กรมบัญชีกลางขอเลื่อนโครงการเสริมศักยภาพของสำนักงานคลังเขต คลังจังหวัด และกรมบัญชีกลางในฐานะหน่วยงานกลาง ซึ่งจะจัดขึ้นวันที่ 11-13 ธันวาคม 2556 โดยจะแจ้งกำหนดการให้ทราบอีกครั้ง