กรมบัญชีกลางขอเลื่อนโครงการฝึกอบรมการกำกับการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS สำหรับผู้อำนวยการกองคลัง วันที่ 27-28 พ.ย. 2556 (26 พ.ย. 2556)
 

                  กรมบัญชีกลางขอแจ้งเลื่อนโครงการฝึกอบรมการกำกับการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS สำหรับผู้อำนวยการกองคลัง ซึ่งจะจัดขึ้นวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2556 โดยจะแจ้งกำหนดการให้ทราบอีกครั้ง