ข้อมูลการเบิกหักผลักส่งงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.2557 เพื่อชดใช้งบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.2556 ไปพลางก่อน (17 ต.ค. 2556)
 

                    ส่วนราชการตรวจสอบข้อมูลการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ไปพลางก่อน ได้จากรายละเอียดด้านล่าง

ข้อมูลการเบิกหักผลักส่งงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.2557 เพื่อชดใช้งบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.2556 ไปพลางก่อน