เงินรางวัลสำหรับ อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี และ อปท. ที่มีการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (16 มี.ค. 2555)
 

         กรมบัญชีกลางโอนเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่มีการบริหารจัดการที่ดี และ อปท. ที่มีการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 แล้ว สามารถตรวจสอบได้จากรายการแนบ

 

อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

อปท. ที่มีการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554