ระบบ GFMIS จะปิดทำการเพื่อบำรุงรักษาระบบ ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2555 เวลา 15.00 น. ถึงวันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2555 เวลา 06.00 น. (8 มี.ค. 2555)
 

         ระบบ GFMIS จะปิดทำการเพื่อบำรุงรักษาระบบ ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2555 เวลา 15.00 น. ถึงวันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2555 เวลา 06.00 น. จึงมีผลให้ส่วนราชการไม่สามารถปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ได้ในช่วงเวลาดังกล่าว

ทั้งนี้ ส่วนราชการจะสามารถปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ได้ตามปกติอีกครั้งในวันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 06.01 น. เป็นต้นไป