ข้อมูลรหัสงบประมาณ (16 หลัก) ของปีปัจจุบันที่ซ้ำกับปีก่อนหน้า (11 ก.พ. 2554)
 
            - เนื่องจากรหัสงบประมาณ (16 หลัก) ปีปัจจุบันของหน่วยงานบางแห่ง เป็นเลขรหัสที่ซ้ำกับปีงบประมาณของปีก่อนๆ เช่น รหัสงบประมาณ 0101182002700003 ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
            - ปีงบประมาณ พ.ศ.2551 ชื่อ โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพฯ
            - ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ชื่อ โครงการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย
           
            การซ้ำกันของเลขรหัสงบประมาณดังกล่าว ทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการอ่านรายงาน เนื่องจากหน่วยงานจะจำชื่อ (ตัวอักษร) ของรหัสงบประมาณเดิมไม่ได้ กรมบัญชีกลางจึงจัดทำข้อมูลเพื่อให้หน่วยงานทราบชื่อ (ตัวอักษร) ของรหัสงบประมาณ กรณีที่เลขรหัสงบประมาณ (16 หลัก) ซ้ำกับปีก่อนหน้า ตามไฟล์แนบ

   
            ข้อมูลเพื่อให้หน่วยงานทราบชื่อ (ตัวอักษร) ของรหัสงบประมาณ กรณีที่เลขรหัสงบประมาณ (16 หลัก) ซ้ำกับปีก่อนหน้า