การเรียกรายงาน MIS และ EIS จากระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ (01 ต.ค. 2553)
 
           ด้วยระบบ GFMIS จะมีการประมวลผลและยกยอดช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2553 รวมทั้งนำข้อมูลปีงบประมาณ พ.ศ.2554 เข้าสู่ระบบ จึงขอแจ้งกำหนดการให้บริการข้อมูลรายงาน MIS และ EIS ดังนี้

         1. รายงาน MIS Terminal
         - ข้อมูลสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2553 สามารถเรียกได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2553 เป็นต้นไป
         - ข้อมูลของปีงบประมาณ พ.ศ.2554 สามารถเรียกได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2553 เป็นต้นไป

         2. รายงาน EIS และ MIS Static (สำหรับคลังจังหวัด)
         - ข้อมูลสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2553 สามารถเรียกได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2553 เป็นต้นไป
         - ข้อมูลของปีงบประมาณ พ.ศ.2554 สามารถเรียกได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2553 เป็นต้นไป