งบทดลองก่อนปรับผังบัญชี Version 2551 ณ วันที่ 30 เมษายน 2551 (6 พ.ค.2551)
 

                 ส่วนราชการสามารถเรียกดูงบทดลองก่อนปรับผังบัญชีเป็น Version 2551 เพื่อตรวจสอบกับรายงานสรุปผลการโอนยอดบัญชีที่ระงับการใช้งาน ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2551 โดยสามารถเรียกดูงบทดลองรายหน่วยเบิกจ่ายได้จากรายการด้านล่าง


         งบทดลองก่อนปรับผังบัญชี Version 2551