คำถามที่พบบ่อยเรื่องการปรับผังบัญชีใหม่ (28 เม.ย.2551)
 

                  ส่วนราชการที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการปรับผังชีใหม่ สามารถศึกษาแนวทางและวิธีการปฏิบัติงานได้จากเอกสารแนบ

       คำถามที่พบบ่อยเรื่องการปรับผังบัญชีจาก Version 28 เป็น Version 2551