รหัสงบประมาณ และรหัสกิจกรรมหลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำหรับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
 

 รหัสงบประมาณ และรหัสกิจกรรมหลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำหรับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม สามารถตรวจสอบได้ดังนี้

Description: http://gfmisreport.gfmis.go.th/public/images/icon1.gif • รหัสงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

Description: http://gfmisreport.gfmis.go.th/public/images/icon1.gif • รหัสกิจกรรมหลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562