การติดตามผลการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ของส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 16 – 17 มิถุนายน พ.ศ.2559
 
 

นางญาณี แสงศรีจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักกำกับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ กรมบัญชีกลาง พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่จากกรมบัญชีกลางและสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เข้าร่วมการประชุมชี้แจงเพื่อรับฟังปัญหา พร้อมตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2559 ของส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 16 – 17 มิถุนายน พ.ศ.2559

 
  เชียงใหม่  
   
     
   
     
 
 
     
 
 
  ลำพูน