โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงาน KTB Corporate Online หลักสูตรสำหรับส่วนราชการ รุ่นที่ 1 ถึงรุ่นที่ 3
 
 

โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงาน KTB Corporate Online หลักสูตรสำหรับส่วนราชการ รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3 จัดขึ้นในวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 กรมบัญชีกลาง

 
   
  รุ่นที่ 1 วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

 
     
   
     
 
 
     
 
 
     
  รุ่นที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

 
     
 
 
     
 
 
     
 
 
     
  รุ่นที่ 3 วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562