โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงาน KTB Corporate Online หลักสูตรสำหรับบุคลากรสำนักงานคลังเขตและสำนักงานคลังจังหวัด
 
 

โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงาน KTB Corporate Online หลักสูตรสำหรับบุคลากรสำนักงานคลังเขตและสำนักงานคลังจังหวัด จำนวน 2 รุ่น
โดยมีกำหนดจัดฝึกอบรมรุ่นที่ 1 ในวันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561 และรุ่นที่ 2 ในวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 กรมบัญชีกลาง