โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงาน KTB Corporate Online หลักสูตรสำหรับส่วนราชการ รุ่นที่ 7 ถึงรุ่นที่ 9
 
 

โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงาน KTB Corporate Online หลักสูตรสำหรับส่วนราชการ รุ่นที่ 7 รุ่นที่ 8 และรุ่นที่ 9 จัดขึ้นในวันอังคาร ที่ 5 มีนาคม 2562 ถึงวันพฤหัสบดี ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 กรมบัญชีกลาง

 
   
  รุ่นที่ 7 วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562

 
     
   
     
 
 
     
 
 
     
  รุ่นที่ 8 วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562

 
     
 
 
     
 
 
     
 
 
     
  รุ่นที่ 9 วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2562