โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงาน KTB Corporate Online หลักสูตรสำหรับส่วนราชการ รุ่นที่ 4 ถึงรุ่นที่ 6
 
 

โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงาน KTB Corporate Online หลักสูตรสำหรับส่วนราชการ รุ่นที่ 4 รุ่นที่ 5 และรุ่นที่ 6 จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 กรมบัญชีกลาง

 
   
  รุ่นที่ 4 วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

 
     
   
     
 
 
     
 
 
     
  รุ่นที่ 5 วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562

 
     
 
 
     
 
 
     
 
 
     
  รุ่นที่ 6 วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562